เรียนสนุก

เล่นง่าย

สบายๆ…ในสวน

วง MFF ASA 85 ทำดีเพื่อพ่อหลวง

เป็นวงดนตรีเด็กชื่อวง “MFF ASA 85 ทำดีเพื่อพ่อหลวง” เป็นวงจิตอาสาที่เล่นงานการกุศลเท่านั้น ร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังได้เป็นวงตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันยังต่างประเทศทั่วโลก